Loading...
 
PDF Print

Bevezetés (Graduális)

Bevezetés - Az elektronikus tanagyag orvosi része

 

Az orvosi rész négy különböző tananyagrészt tartalmaz:

  1. Gradualis tananyag, magyar, angol és német nyelven
  2. Postgradualis tananyag magyar nyelven
  3. Esetmegbeszéléseket tartalmazó, szakorvos továbbképzést elősegítő tananyag magyar nyelven
  4. Gyakorlati tananyag magyar nyelven.

 
1. A gradualis tananyagot az oktatásban részt vevő senior szakorvosok írták. A terjedelem és a tananyag arra van méretezve, amit az orvostanhallgatók oktatásában fontosnak tartunk, ha valaki az itt leírtakat teljes mértékben tudja, joggal számíthat a legjobb érdemjegyre. A gradualis oktatásban azt tartjuk szem előtt, hogy egy általános orvosnak milyen ismeretekre van szüksége ahhoz, hogy jó beutaló orvos legyen belőle, azaz pl. belgyógyászként, sebészként, neurológusként, reumatológusként – a sort hosszan lehetne folytatni -, milyen tipusú radiológiai vizsgálatot kérjen, legyenek meg az alapfogalmai az egyes modalitások fizikai alapjairól és lehetőségeiről, és melyik modalitást érdemes első vizsgálatként kérni. A társszakmák képviselőinek meg kell érteniük a leleteket, és megfelelő módon tovább kell lépniük. Hangsúlyozzuk, hogy a radiológia konzultációs szakma, ha bizonytalan a beutaló orvos abban, melyik modalitással várható a legnagyobb diagnoszikai előny a legkisebb kockázat mellett, kérdezzen rá mindig a radiológustól, hiszen a radiológia hihetelenül gyors ütemben fejlődik, néhány év alatt módosulhatnak a vizsgálati protokollok. Fontosnak tartjuk, hogy a beutaló orvos azzal is tisztában legyen, hogy mikor kell az altatással, nagy metszéssel, hasüreg vagy mellkasüreg nyitással, sebgyógyulási kockázattal, a beteg számára nagy megterhelést jelentő hagyományos mútéti eljárások helyett intervenciós radiológiai konzultációt kérni; az intervenciós radiológiai terápiás eljárásoknál döntő többségben nincs altatásra szükség, nincs sebészi metszés, a beteg számára összeségében összehasonlíthatatlanul kisebb megterhelést, rövidebb kórházi tartózkodási időt, és többnyire jóval rövidebb táppénzben eltöltött napokat jelent.

Az elektronikus tananyag jellegénél fogva az orvostanhallgatónak lehetősége nyílik arra is, hogy bármelyik témakörben mélyebb részismereteket szerezzen a postgradualis tankönyv megfelelő fejezeteiből.
Ez a tananyag három nyelven jelenik meg, hiszen gradualis oktatás egyetemünkön, így klinikánkon is magyarul, angolul és németül egyaránt folyik.
Ez a tananyag a számonkérésben is jól felhasználható lesz, mely mind a hallgatónak, mind az oktatónak egyértelművé a követelményeket.

2. A postgradualis tananyag a radiológus szakorvos jelölteknek íródott. Ebben az esetben nem merül fel, hogy a szakorvosi vizsgán az itt leírt tananyag önmagában elegendő lenne a szakvizsgához, de ahhoz elegendő, hogy az adott részből a szakvizsgán szükséges minimális tudáshoz támpontot adjon.
Ebben a tananyagrészben is fontosnak tartjuk, hogy a szakvizsgával rendelkezők ismerjék a diagnosztikai és intervenciós radiológia azon területeit is, amelyeket ők maguk nem művelnek majd a későbbiekben a mindennapi gyakorlatban.

3. Az esetmegbeszéléseket tartalmazó, szakorvos továbbképzést elősegítő tananyag magyar nyelven készült, az egészen egyszerűtól a komplikált, több modalitású megközelitéssel feldolgozott esetek egyaránt bemutatásra kerülnek. A célcsoportként változatos élethelyzeteket tartottunk szem előtt, pl. az az idős kolléga, aki 30-40 éve a tüdőgondozóban ül, vagy az a fiatal szakorovs, aki csúcsintézményben csakis egy szűk keresztmetszet eseteit, modalitásait látja, műveli; vagy éppen az az átlagos tudású radiológus, aki közkórházban többféle modalitással végez gyakran előforduló eseteket.
A kiválasztott esetekben klinikai anamnézis ill. adatok, valamint a rendelkezésre álló műtéti vagy pathológiai leírások és az alkalmazott terápia is többnyire szerepelnek.

4. A gyakorlati tananyagban magyar nyelven anonimizált képanyagon lehet a radiológiával kapcsolatos technikákat (pl. rekonstrukciók, távolság-, szög- és egyéb paraméterek mérése az elkészült képeken) gyakorolni, valamint a gradualis oktatásban a vizsgán használt, erre a célra kidolgozott képanyag is rendelkezésre áll.

A tananyagban szereplő képek legnagyobb többségben a Klinikánkról származnak. A szerzők egy része Egyetemünkön, de nem a Klinikánkon dolgozik, ezt feltüntettük a szerzők jegyzékében. Felhasználtunk képeket az Egyetemünk Hamburgi campusáról is, az Asklepios Medical School-ból.
A létrehozott elektronikus tananyagot öt évig kell fenntartani és gondozni. Ez is lehetőséget nyújt arra, hogy legalább évente egyszer mindenki áttekintse a saját fejezetét, és a legújabb irodalmi adatok alapján kiegészítse vagy átírja a releváns részeket, vagy az adott év klinikai anyagából újabb képekkel segítse az illusztrációt.
Bizunk benne, hogy az elektronikus tananyag további minőségjavulást hoz létre a gradualis, a postgradualis és a szakorvos továbbképzésben egyaránt.

Budapest, 2011 november 20.

Bérczi Viktor, Karlinger Kinga, Kári Béla

Felelős szerkesztő:

Karlinger Kinga
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

A graduális fejezeteket lektorálta:

Battyányi István
Pécsi Tudományegyetem ÁOK Radiológiai Klinika

A graduális rész szerzői:

Bérczi Viktor (1., 20. fejezetek)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Kiss Katalin Klára 2., 13. fejezetek)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Kollár Attila (3., 14., 19. fejezetek)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Kalina Ildikó (4. fejezet)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Karlinger Kinga (5., 9., 10., 14. fejezetek)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Gyebnár János Norbert (6. fejezet)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Korom Csaba (6. fejezet)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Kovács Balázs Krisztián (7., 15. fejezetek)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Balázs György (8. fejezet)
Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ

Márton Erika (9. fejezet)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Magyar Péter (11, 15. fejezetek)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Dömötöri Zsuzsanna (12. fejezet)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Bata Pál (16. fejezet)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Roman Fishbach (17. fejezet)
Asklepios Klinik Barmbek

Kis Éva (18. fejezet)
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Györke Tamás (21. fejezet)
Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszék

Pártos Oszkár (22. fejezet)
Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszék

Mózsa Szabolcs (23. fejezet)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Vígváry Zoltán (24. fejezet)
Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Zaránd Pál (24. fejezet)
Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Onkoradiológiai Osztály

Pesznyák Csilla (24. fejezet)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet

Szerkesztők:

Gyebnár János Norbert
Korom Csaba
Kiss István
Bojtos Péter

Az angol nyelvi fordításban közreműködtek:

Bérczi Viktor
Futácsi Balázs
Gyebnár János Norbert
Kaposi Novák Pál
Korom Csaba
Lénárt Zsuzsanna
Tárnoki Ádám Domonkos
Tárnoki Dávid László

A német nyelvi fordításban közreműködtek:

Ronald Brüning
Roman Fishbach
Korom Csaba
Oszlánszky György
Várkonyi Ildikó


Site Language: English

Log in as…