Loading...
 

Structure: Tankönyv Fizikusoknak

Structure Layout

View Monitor the Sub-Structure Tankönyv Fizikusoknak
View Monitor the Sub-Structure 1   Üdvözlet az olvasónak
View Monitor the Sub-Structure 2   Az orvosi képalkotás matematikai alapjai
View Monitor the Sub-Structure 2.1   Az orvosi képalkotás matematikai alapjai - Bevezető
View Monitor the Sub-Structure 2.2   Integrálgeometria és Integráltranszformációk
View Monitor the Sub-Structure 2.2.1   Bevezető (Integrálgeomteria és integráltramszformációk)
View Monitor the Sub-Structure 2.2.2   Egyenes és egyéb lineáris geometria elemek reprezentációja
View Monitor the Sub-Structure 2.2.3   A 2D Radon-transzformáció
View Monitor the Sub-Structure 2.2.4   A szinogram
View Monitor the Sub-Structure 2.2.5   A Radon-transzformált tulajdonságai
View Monitor the Sub-Structure 2.2.6   A Hilbert-transzformált
View Monitor the Sub-Structure 2.2.7   A Digitális Radon transzformált
View Monitor the Sub-Structure 2.2.8   Radon-transzformált több dimenzióban és a Sugár-transzformált
View Monitor the Sub-Structure 2.3   Képrekonstrukció analitikus összefüggésekkel
View Monitor the Sub-Structure 2.3.1   Képrekonstrukció - Bevezető
View Monitor the Sub-Structure 2.3.2   A Központi Szelet Tétel
View Monitor the Sub-Structure 2.3.3   A szűrt visszavetítés
View Monitor the Sub-Structure 2.3.4   A szűrt visszavetítés megvalósítása
View Monitor the Sub-Structure 2.3.5   A Központi Szelet Tétel és a Fourier inverziós képlet több dimenzióban
View Monitor the Sub-Structure 2.3.6   Az inverz Radon-transzformált értelmezése
View Monitor the Sub-Structure 2.3.7   Inverz Radon transzformáció Riesz-potenciál megoldáscsaláddal
View Monitor the Sub-Structure 2.3.8   Szűrőtervezés a szűrt visszavetítéshez
View Monitor the Sub-Structure 2.3.9   3D rekonstrukció - Kitekintés
View Monitor the Sub-Structure 2.4   Képrekonstrukció algebrai összefüggésekkel
View Monitor the Sub-Structure 2.4.1   Képrekonstrukció algebrai összefüggésekkel (Bevezető)
View Monitor the Sub-Structure 2.4.2   A képrekonstrukció diszkrét bázisa
View Monitor the Sub-Structure 2.4.3   Nem statisztikai iteratív megoldások
View Monitor the Sub-Structure 2.4.4   Statisztikai alapú képrekonstrukciós stratégiák
View Monitor the Sub-Structure 2.4.4.1   Példa Maximum-Likelihood becslésre
View Monitor the Sub-Structure 2.4.5   Az ML-EM algoritmus
View Monitor the Sub-Structure 2.4.6   Az ML-EM algoritmus az Emissziós Tomográfiában
View Monitor the Sub-Structure 2.4.7   ML-EM variációk: MAP-EM, OSEM
View Monitor the Sub-Structure 2.5   A DICOM-szabvány
View Monitor the Sub-Structure 2.5.1   Összefoglalás (DICOM)
View Monitor the Sub-Structure 2.5.2   Bevezető (DICOM)
View Monitor the Sub-Structure 2.5.3   Egyszerűsített DICOM kezdőknek
View Monitor the Sub-Structure 2.5.3.1   Bevezetés az alfanumerikus adatok reprezentációjába
View Monitor the Sub-Structure 2.5.3.2   Bevezetés a játék-Dicom fájlformátumba I. (Feladatok az olvasónak)
View Monitor the Sub-Structure 2.5.3.3   Bevezetés a játék-Dicom fájlformátumba II. (Megoldások)
View Monitor the Sub-Structure 2.5.3.4   Bevezetés a játék-Dicom fájlformátumba III
View Monitor the Sub-Structure 2.5.3.5   Bevezetés a játék-Dicom fájlformátumba IV (további bonyolítás: az értékmegjelenítés)
View Monitor the Sub-Structure 2.5.4   A DICOM-fájlformátum elemei
View Monitor the Sub-Structure 2.5.4.1   Érték-reprezentáció
View Monitor the Sub-Structure 2.5.4.2   Dicom-azonosítók
View Monitor the Sub-Structure 2.5.4.3   A DICOM fájl struktúrája és a DICOM tagek
View Monitor the Sub-Structure 2.5.4.4   Képi információk tárolása a DICOM-ban
View Monitor the Sub-Structure 2.5.4.5   A DICOM-szolgáltatásokról
View Monitor the Sub-Structure 2.5.5   Függelék (DICOM)
View Monitor the Sub-Structure 2.6   Lineáris Modell Alapú Képi Információ Feldolgozás Matematikai Módszerei
View Monitor the Sub-Structure 2.6.1   Bevezetés.
View Monitor the Sub-Structure 2.6.2   Lineáris operátorok
View Monitor the Sub-Structure 2.6.3   Nevezetes bemenő függvények
View Monitor the Sub-Structure 2.6.4   Általános bemenő függvények - Fourier-transzformáció
View Monitor the Sub-Structure 2.6.5   Laplace-transzformáció
View Monitor the Sub-Structure 2.6.5.1   Lineáris rendszerek vizsgálata a kiterjesztett frekvencia tartományban
View Monitor the Sub-Structure 2.6.5.2   A Laplace-transzformáció tulajdonságai és műveleti szabályai
View Monitor the Sub-Structure 2.6.5.3   Nevezetes függvények Laplace-transzformáltja
View Monitor the Sub-Structure 2.6.5.4   Rendszerjellemző függvények matematikai leírása
View Monitor the Sub-Structure 2.6.5.5   A visszatranszformálás módszere koncentrált paraméterű lineáris invariáns rendszerek esetén
View Monitor the Sub-Structure 2.6.5.6   Racionális valódi törtfüggvény visszatranszformálása
View Monitor the Sub-Structure 2.6.5.7   Átviteli függvény
View Monitor the Sub-Structure 2.6.5.8   Átviteli karakterisztika
View Monitor the Sub-Structure 2.6.5.9   Lineáris invariáns rendszer leírása az átmeneti függvény segítségével
View Monitor the Sub-Structure 2.6.5.10   Lineáris invariáns rendszer átmeneti és súlyfüggvény közötti kapcsolat
View Monitor the Sub-Structure 2.6.6   Feladatok
View Monitor the Sub-Structure 2.6.7   A mintavételezés elméleti alapjai, alaptörvényei
View Monitor the Sub-Structure 2.6.8   Planáris leképezés lineáris rendszerként
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9   Függelék
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.1   Tételek, levezetések
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.1.1   A Fourier-sor származtatása
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.1.2   Fourier-sor átírása komplex alakba
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.1.3   Parzeval-tétel kifejtése
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.1.4   Válasz függvény megadása
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.1.5   Duhamel-tétel származtatása
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2   Feladatok megoldásai
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2.1   S1
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2.2   S2
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2.3   S3
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2.4   S4
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2.5   S5
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2.6   S6
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2.7   S7
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2.8   S8
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2.9   S9
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2.10   S10
View Monitor the Sub-Structure 2.6.9.2.11   S11
View Monitor the Sub-Structure 2.7   Monte Carlo módszerek
View Monitor the Sub-Structure 2.7.1   Monte Carlo módszerek bevezetés
View Monitor the Sub-Structure 2.7.2   Mintavételezés
View Monitor the Sub-Structure 2.7.3   Szabad úthossz sorsolása
View Monitor the Sub-Structure 2.7.4   Kölcsönhatás sorsolása
View Monitor the Sub-Structure 2.7.5   detektálás
View Monitor the Sub-Structure 2.8   Irodalomjegyzék kepalkotás matematikai alapjai
View Monitor the Sub-Structure 3   Nukleáris medicina fizikusoknak
View Monitor the Sub-Structure 3.1   Bevezetés a nukleáris képalkotásba
View Monitor the Sub-Structure 3.1.1   Nukleáris képrögzítés
View Monitor the Sub-Structure 3.1.2   A nukleáris medicina alkalmassága, vizsgálható szervek
View Monitor the Sub-Structure 3.1.3   A radioaktív nyomjelzés, történeti áttekintés
View Monitor the Sub-Structure 3.1.4   Kollimátorok
View Monitor the Sub-Structure 3.1.5   A PET fejlődése
View Monitor the Sub-Structure 3.1.6   A SPECT-ben használt izotópok
View Monitor the Sub-Structure 3.1.7   Sugárzások detektálása szempontjából fontos fizikai folyamatok
View Monitor the Sub-Structure 3.2   Detektorok
View Monitor the Sub-Structure 3.2.1   Szcintillátorok
View Monitor the Sub-Structure 3.2.1.1   A szcintilláció folyamata, szcintillátorok típusai
View Monitor the Sub-Structure 3.2.1.2   Szcintillátorok alapvető tulajdonságai
View Monitor the Sub-Structure 3.2.1.3   SPECT-szcintillátor
View Monitor the Sub-Structure 3.2.1.4   PET-szcintillátor
View Monitor the Sub-Structure 3.2.2   PMT (Photomultiplier Tube)
View Monitor the Sub-Structure 3.2.3   Félvezető fotodetektorok
View Monitor the Sub-Structure 3.3   A γ foton pozíció érzékeny és energia szelektív detektálásának méréstechnikai háttere
View Monitor the Sub-Structure 3.3.1   A gamma-sugárzás pozicióérzékeny és energiaszelektív detektálása
View Monitor the Sub-Structure 3.3.2   Radioaktív gamma-sugárzó anyag (2D) képszerű leképezése Anger-elv alapján
View Monitor the Sub-Structure 3.3.3   A centroid módszer és az Anger-kamera
View Monitor the Sub-Structure 3.4   Gamma kamera és képalkotása
View Monitor the Sub-Structure 3.4.1   Gamma kamera felépítése
View Monitor the Sub-Structure 3.4.2   Pozíció-meghatározási módszerek
View Monitor the Sub-Structure 3.4.3   Képkorrekciók és kalibrációk
View Monitor the Sub-Structure 3.4.4   Leképezési jellemzők vizsgálata
View Monitor the Sub-Structure 3.4.5   Vizsgálati típusok
View Monitor the Sub-Structure 3.4.6   Egésztest vizsgálat
View Monitor the Sub-Structure 3.5   SPECT képalkotás
View Monitor the Sub-Structure 3.5.1   A 3D emissziós képrögzítés alapjai
View Monitor the Sub-Structure 3.5.2   Rekonstrukció módszerei
View Monitor the Sub-Structure 3.5.3   Konjugált projekciók
View Monitor the Sub-Structure 3.5.4   Leképezési hibák
View Monitor the Sub-Structure 3.5.5   Pinhole SPECT
View Monitor the Sub-Structure 3.6   PET képalkotás
View Monitor the Sub-Structure 3.6.1   A PET alapelve
View Monitor the Sub-Structure 3.6.2   Időzítés
View Monitor the Sub-Structure 3.6.3   Single ráta, pileup, holtidő, random ráta
View Monitor the Sub-Structure 3.6.4   Az ideális képalkotást limitáló hatások
View Monitor the Sub-Structure 3.6.5   PET rendszerek kalibrációs lépései
View Monitor the Sub-Structure 3.7   PET-CT
View Monitor the Sub-Structure 3.7.1   Bevezetés a PET-CT multi-modalitású képalkotásba
View Monitor the Sub-Structure 3.7.2   Izotópgyártás
View Monitor the Sub-Structure 3.7.3   Vizsgálat
View Monitor the Sub-Structure 3.7.4   Hardver
View Monitor the Sub-Structure 3.7.5   Standard Uptake Value (SUV)
View Monitor the Sub-Structure 3.7.6   PET-MRI
View Monitor the Sub-Structure 3.8   Sugárvédelem a nukleáris medicinában
View Monitor the Sub-Structure 3.8.1   PET-CT - sugárvédelem
View Monitor the Sub-Structure 3.8.2   SPECT - gamma-kamera - sugárvédelem
View Monitor the Sub-Structure 3.9   Irodalomjegyzék (Nukleáris Medicina)
View Monitor the Sub-Structure 4   A digitális képrögzítés és képfeldolgozás alapjai
View Monitor the Sub-Structure 4.1   A digitális képrögzítés alapjai
View Monitor the Sub-Structure 4.2   Statikus vizsgálatok
View Monitor the Sub-Structure 4.2.1   Mellékpajzsmirigy vizsgálat (képkivonási technika)
View Monitor the Sub-Structure 4.2.2   Szívizom perfúzió
View Monitor the Sub-Structure 4.3   Dinamikus vizsgálatok
View Monitor the Sub-Structure 4.3.1   Renográfia
View Monitor the Sub-Structure 4.3.2   Bal-jobb shunt mérése
View Monitor the Sub-Structure 4.3.3   Szív heamodinamikai paramétereinek meghatározása első átfolyási metodika alapján
View Monitor the Sub-Structure 4.3.4   EKG-val kapuzott szív vizsgálat
View Monitor the Sub-Structure 4.3.5   Parametrikus képek
View Monitor the Sub-Structure 4.3.6   Funkcionális képek
View Monitor the Sub-Structure 4.3.7   Kondenzált képek
View Monitor the Sub-Structure 4.4   Három dimenziós (3D) adatok megjelenítése
View Monitor the Sub-Structure 4.4.1   Általános bevezetés
View Monitor the Sub-Structure 4.4.2   Felület megjelenítés (surface rendering)
View Monitor the Sub-Structure 4.4.3   Algoritmusok
View Monitor the Sub-Structure 4.4.4   Térfogat megjelenítés (volume rendering)
View Monitor the Sub-Structure 4.4.5   A felület és térfogat megjelenítés kombinációja
View Monitor the Sub-Structure 4.4.6   Három dimenziós parametrikus képek
View Monitor the Sub-Structure 4.4.7   Korrekciók
View Monitor the Sub-Structure 4.4.8   Transzformációk
View Monitor the Sub-Structure 4.5   Irodalomjegyzék
View Monitor the Sub-Structure 5   Képalkotás szerepe a sugárterápiában
View Monitor the Sub-Structure 5.1   A sugárterápia múltja és jelene
View Monitor the Sub-Structure 5.2   A sugárterápia fejlődése Magyarországon
View Monitor the Sub-Structure 5.3   Teleterápiás besugárzástervezés napjainkban
View Monitor the Sub-Structure 5.4   Teleterápiás besugárzókészülékek
View Monitor the Sub-Structure 5.4.1   Röntgenkészülékek
View Monitor the Sub-Structure 5.4.2   Elektrongyorsítók
View Monitor the Sub-Structure 5.4.3   Egyéb részecske gyorsítók
View Monitor the Sub-Structure 5.4.4   Kobaltágyú
View Monitor the Sub-Structure 5.5   Dóziseloszlást módosító eszközök a teleterápiában
View Monitor the Sub-Structure 5.5.1   Ékszűrők
View Monitor the Sub-Structure 5.5.2   Hagyományos blokkok
View Monitor the Sub-Structure 5.5.3   Sokleveles kollimátorok
View Monitor the Sub-Structure 5.6   Képalkotás a sugárterápiában
View Monitor the Sub-Structure 5.6.1   Betegpozicionálás és betegrögzítés
View Monitor the Sub-Structure 5.6.2   CT-készülékek terápiás alkalmazása
View Monitor the Sub-Structure 5.6.3   Sugárterápiás kezelések szimulálása
View Monitor the Sub-Structure 5.7   Intenzitásmodulált sugárterápia (IMRT)
View Monitor the Sub-Structure 5.7.1   Intenzitásmodulált sugárterápia módszerei
View Monitor the Sub-Structure 5.7.2   IMRT-s besugárzástervezés
View Monitor the Sub-Structure 5.7.3   Minőségbiztosítás az IMRT-s kezeléseknél
View Monitor the Sub-Structure 5.7.4   Az IMRT klinikai alkalmazása
View Monitor the Sub-Structure 5.8   Képvezérelt sugárterápia (IGRT)
View Monitor the Sub-Structure 5.8.1   Az IGRT technikai lehetőségei
View Monitor the Sub-Structure 5.8.2   Mozgó céltérfogat besugárzása
View Monitor the Sub-Structure 5.8.3   Szisztematikus és random hibák
View Monitor the Sub-Structure 5.8.4   Képregisztrációs eljérésok
View Monitor the Sub-Structure 5.8.5   Korrekciós protokollok
View Monitor the Sub-Structure 5.9   Sugárterápiás kezelések kivitelezésének ellenőrzése
View Monitor the Sub-Structure 5.9.1   Dózisleadás ellenőrzése termolumineszcens dozimetriával (TLD)
View Monitor the Sub-Structure 5.9.2   Dózisleadás ellenőrzése félvezető detektorokkal
View Monitor the Sub-Structure 5.9.3   Mezőellenőrző (PORT) filmek alkalmazása
View Monitor the Sub-Structure 5.9.4   Elektronikus mezőellenőrző berendezések
View Monitor the Sub-Structure 5.10   Brachyterápia
View Monitor the Sub-Structure 6   Minőségbiztosítás
View Monitor the Sub-Structure 6.1   Nemzetközi szervezetek szerepe a minőségbiztosításban
View Monitor the Sub-Structure 6.2   A minőségügy alapfogalmai
View Monitor the Sub-Structure 6.3   PET készülékek minőségbiztosítása
View Monitor the Sub-Structure 6.3.1   Térbeli felbontás
View Monitor the Sub-Structure 6.3.2   Szórás frakció, számlálási veszteség és véletlen-koincidenciák mérése
View Monitor the Sub-Structure 6.3.3   Érzékenység
View Monitor the Sub-Structure 6.3.4   Pontosság: korrekciók számlálási veszteséghez és véletlen koincidenciákhoz
View Monitor the Sub-Structure 6.3.5   Képminőség, gyengítés- és szóráskorrekció pontosságának ellenőrzése
View Monitor the Sub-Structure 6.4   Besugárzókészülékek minőségellenőrzése-minőségbiztosítása
View Monitor the Sub-Structure 6.4.1   Lineáris gyorsító minőségellenőrzése-minőségbiztosítása
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2   Ellenőrzés sztenderd lineáris gyorsítókon
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.1   Biztonsági reteszek
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.2   Jelzőfények
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.3   Mechanikus integritás
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.4   Mechanikus beállítás ellenőrzése
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.5   A fényforrás helyzete
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.6   Optikai mezőkijelzés
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.7   Blokktartó tálca
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.8   Asztalmozgások
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.9   Nyalábbeállítás
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.10   A beállítás ellenőrzések értelmezése
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.11   Homogenitás és szimmetria
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.12   Dózisteljesítmény-mérések
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.13   Nyaláb energia
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.14   Mozgómezős besugárzás
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.15   A vizsgálatok kiválasztása és gyakoriságuk
View Monitor the Sub-Structure 6.4.2.16   Szükséges eszközök
View Monitor the Sub-Structure 6.4.3   Sugárterápiás szimulátorok minőségbiztosítása
View Monitor the Sub-Structure 6.4.3.1   I. Melléklet
View Monitor the Sub-Structure 6.4.3.2   II. Melléklet
View Monitor the Sub-Structure 6.4.3.3   III. Melléklet
View Monitor the Sub-Structure 6.5   Diagnosztikai röntgenberendezések technikai minőségbiztosítása és biztonsága
View Monitor the Sub-Structure 6.5.1   A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás haszna, fogalmai és előtörténete
View Monitor the Sub-Structure 6.5.2   A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás jogi előírásai
View Monitor the Sub-Structure 6.5.3   A vizsgálatok szintjei és elnevezései
View Monitor the Sub-Structure 6.5.4   Hazai előzmények
View Monitor the Sub-Structure 6.5.5   A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás jelenlegi helyzete hazánkban
View Monitor the Sub-Structure 6.5.6   A röntgen átvételi vizsgálatok haszna és tanulságai
View Monitor the Sub-Structure 6.5.7   Az átvételi és állapotvizsgálatok során végzendő vizsgálatok
View Monitor the Sub-Structure 6.5.8   Az átvételi és állapotvizsgálatok eszközszükséglete
View Monitor the Sub-Structure 6.5.9   Megoldandó kérdések, az előrelépés lehetőségei
View Monitor the Sub-Structure 6.5.10   A nem-invazív röntgencsőfeszültség-mérés fizikai alapjai
View Monitor the Sub-Structure 6.5.11   Az ún. időszakos felülvizsgálatok
View Monitor the Sub-Structure 6.5.12   Az orvostechnikai termékforgalmazás szabályozása az Európai Unióban
View Monitor the Sub-Structure 6.5.13   A hazai sugárvédelmi nyilvántartásba vétel általános szabályai
View Monitor the Sub-Structure 6.5.14   Orvostechnikai eszközök (ezen belül röntgenberendezések) megfelelőség-tanúsítása
View Monitor the Sub-Structure 6.5.15   A röntgenberendezések biztonságára vonatkozó nemzetközi szabványok
View Monitor the Sub-Structure 7   The principles of MRI
View Monitor the Sub-Structure 7.1   Fundamentals
View Monitor the Sub-Structure 7.1.1   Történelem
View Monitor the Sub-Structure 7.1.2   Tulajdonságok
View Monitor the Sub-Structure 7.1.3   Dióhéjban
View Monitor the Sub-Structure 7.2   Spin dynamics
View Monitor the Sub-Structure 7.2.1   A rezonanciáról
View Monitor the Sub-Structure 7.2.2   Klasszikus leírás
View Monitor the Sub-Structure 7.2.3   Mérhető jel
View Monitor the Sub-Structure 7.2.4   Spin ekhók
View Monitor the Sub-Structure 7.3   Development of spatial resolution
View Monitor the Sub-Structure 7.3.1   Frekvencia kódolás
View Monitor the Sub-Structure 7.3.1.1   Gradiens ekhó
View Monitor the Sub-Structure 7.3.2   Fáziskódolás
View Monitor the Sub-Structure 7.3.3   Szeletkódolás
View Monitor the Sub-Structure 7.3.4   MR-spektroszkópia
View Monitor the Sub-Structure 7.4   Kontrasztmechanizmusok
View Monitor the Sub-Structure 7.5   Biztonsági kockázatok
View Monitor the Sub-Structure 8   Ultrahang
View Monitor the Sub-Structure 8.1   Bevezető
View Monitor the Sub-Structure 8.2   A scan
View Monitor the Sub-Structure 8.3   M mode
View Monitor the Sub-Structure 8.4   B mode
View Monitor the Sub-Structure 8.5   3 dimenziós ultrahang vizsgálat
View Monitor the Sub-Structure 8.6   Doppler ultrahang
View Monitor the Sub-Structure 8.7   Új irányok az ultrahang diagnosztikában
View Monitor the Sub-Structure 8.7.1   Szonoelasztográfia
View Monitor the Sub-Structure 8.7.1.1   Deformációs elasztográfia
View Monitor the Sub-Structure 8.7.1.1.1   Példa a kvázisztatikus elasztográfia egyenletrendszerének numerikus megoldására
View Monitor the Sub-Structure 8.7.1.2   Nyírási elasztográfia
View Monitor the Sub-Structure 8.7.1.2.1   Egy dimenziós tranziens elasztográfia
View Monitor the Sub-Structure 9   A röntgendiagnosztika alapjai
View Monitor the Sub-Structure 9.1   Röntgensugárzás és anyag alapvető kölcsönhatási jelenségei
View Monitor the Sub-Structure 9.2   Röntgenforrások
View Monitor the Sub-Structure 9.2.1   Radioaktív izotópok
View Monitor the Sub-Structure 9.2.2   Röntgencső
View Monitor the Sub-Structure 9.3   Röntgendetektorok
View Monitor the Sub-Structure 9.3.1   Film
View Monitor the Sub-Structure 9.3.2   Fluoreszcens ernyő, képerősítés
View Monitor the Sub-Structure 9.3.3   Szcintillációs detektorok
View Monitor the Sub-Structure 9.4   Radiológiai képalkotás elemei
View Monitor the Sub-Structure 9.5   Komputer tomográfia (CT) méréstechnikai alapelemei
View Monitor the Sub-Structure 9.6   Kúpsugaras röntgentomográfia ( Cone-beam CT )
View Monitor the Sub-Structure 9.6.1   Rövidítésjegyzék
View Monitor the Sub-Structure 9.6.2   Bevezetés a Cone-Beam CT fejezethez
View Monitor the Sub-Structure 9.6.3   Cone-beam CT felépítése
View Monitor the Sub-Structure 9.6.4   Adatgyűjtés és feldolgozás
View Monitor the Sub-Structure 9.6.5   Rekonstrukció
View Monitor the Sub-Structure 9.6.6   Képminőségi jellemzők
View Monitor the Sub-Structure 9.6.7   A kúpsugaras CT vizsgálat dózisterhelése
View Monitor the Sub-Structure 9.6.8   Felhasználási lehetőségek
View Monitor the Sub-Structure 9.6.9   A kúpsugaras tomográfia fejlődési lehetőségei
View Monitor the Sub-Structure 9.6.10   Hivatkozások (Cone-beam)
View Monitor the Sub-Structure 9.7   Irodalomjegyzék(a röntgendiagnosztika alapjai)
View Monitor the Sub-Structure 10   Lorem Ipsum
View Monitor the Sub-Structure 11   Magnetic Resonance Imaging
View Monitor the Sub-Structure 11.1   Theoretical background of magnetic resonance
View Monitor the Sub-Structure 11.1.1   Precession-classical description
View Monitor the Sub-Structure 11.1.2   Precession-quantum mechanical description
View Monitor the Sub-Structure 11.1.3   Rotating reference, RF excitation and resonance
View Monitor the Sub-Structure 11.1.4   Relaxation
View Monitor the Sub-Structure 11.1.4.1   T1 relaxation
View Monitor the Sub-Structure 11.1.4.2   T2 relaxation
View Monitor the Sub-Structure 11.1.4.3   T2* relaxation
View Monitor the Sub-Structure 11.1.5   Signal detection
View Monitor the Sub-Structure 11.1.5.1   Signal demodulation
View Monitor the Sub-Structure 11.1.6   Fundamental pulse sequences
View Monitor the Sub-Structure 11.1.6.1   Free Induction Decay
View Monitor the Sub-Structure 11.1.6.2   Spin Echo
View Monitor the Sub-Structure 11.1.6.3   Inversion Recovery
View Monitor the Sub-Structure 11.1.7   Repeated pulses and contrast
View Monitor the Sub-Structure 11.2   Principles of MR imaging
View Monitor the Sub-Structure 11.2.1   Fundamental concepts of imaging
View Monitor the Sub-Structure 11.2.1.1   Example: 1D imaging of two spots
View Monitor the Sub-Structure 11.2.2   Gradient Echo and Spin Echo imaging
View Monitor the Sub-Structure 11.2.3   Basics of 2D imaging
View Monitor the Sub-Structure 11.3   Fourier Transform and digital sampling
View Monitor the Sub-Structure 11.3.1   Properties of the Fourier Transform

Site Language: English

Log in as…